شروع انتخاب واحد ترم تابستان (دروس پروژه و کارآموزي) از روز شنبه مورخ 97/4/16 ساعت 9 صبح ميباشد.
علي الحساب پرداختي جهت انتخاب واحد مبلغ:
2.500.000 ريال + بدهي قبلي جهت کارشناسي ارشد
و
2.500.000 ريال + بدهي قبلي جهت ساير مقاطع
ميباشد.
توجه: قبل از ورود به سامانه يکبار کليد هاي Ctrl+F5 را بفشاريد تا Cache مرورگر Refresh گردد.
استفاده از کليه مرورگر ها براي ورود به سامانه بلا مانع است
پرداخت بدهي از طريق کليه کارتهاي عضو شبکه شتاب امکان پذير است.
بانکهاي: ملت، ملي، صادرات، تجارت، سپه، پارسيان، اقتصاد نوين، کشاورزي و ...
جهت پرداخت آنلاين ترجيحاً از درگاه بانک ملت استفاده نمائيد.