زمانبندي دريافت کارت ورود به جلسه: از روز شنبه مورخ 96/3/6 لغايت روز چهارشنبه مورخ 96/3/17
حداکثر بدهي مجاز جهت دريافت کارت ورود به جلسه 500.000 ريال(پنجاه هزار تومان) ميباشد.
جهت دسترسي به کليه قسمت هاي سامانه آموزشي تکميل فرم ارزشيابي الزاميست.
توجه: قبل از ورود به سامانه يکبار کليد هاي Ctrl+F5 را بفشاريد تا Cache مرورگر Refresh گردد.
استفاده از کليه مرورگر ها براي ورود به سامانه بلا مانع است
پرداخت بدهي از طريق کليه کارتهاي عضو شبکه شتاب امکان پذير است.
بانکهاي: ملت، ملي، صادرات، تجارت، سپه، پارسيان، اقتصاد نوين، کشاورزي و ...
جهت پرداخت آنلاين ترجيحاً از درگاه بانک ملت استفاده نمائيد.